Jonah Korver Hanzlik

* Level II Reconnective Healing® Foundational Practicioner

Sinds maart 2017 beoefen ik Reconnective Healing®. Het is een ongelofelijke reis geweest die hartopenend  en grensverleggend is. Ik kijk er naar uit deze fantastische vorm van energetisch genezen met jou te delen.

Wat is Reconnective Healing®?

Reconnective Healing® is een erkende energie healing methode zonder aanraking, die de beste eigenschappen van alle bestaande methodes omvat zonder gecompliceerde stappen, procedures, attributen of rituelen. Het is wetenschappelijk onderbouwd en staat erom bekend significante vooruitgang in alle gebieden van het dagelijks leven teweeg te brengen. Dit betekent: fysiek welzijn, mentale helderheid, emotioneele innerlijke rust en spirituele vooruitgang.

Is Reconnective Healing® bewezen door de wetenschap?

Reconnective Healing® is bevestigd en gedocumenteerd in meer dan 12 internationale studies, en wetenschappers zijn bezig met verdere studies over hoe het werkt. Wetenschappers hebben ontdekt dat wanneer de Reconnective Healing® frequenties zich vermengen met onze energie lichamen dat deze op een hogere en harmonieuzere  frequentie opereren van licht. Dit heeft tot mogelijk gevolg dat de DNA zich her-structureert en wat resulteert in meetbare hogere niveaus van bio-fotonisch licht in ons lichaam.

Stanford universiteits professor emeritus Dr. William Tiller zegt dat wanneer ons lichaam aan de Reconnective Healing® frequenties wordt ge-introduceerd dat de informatie in het lichaam samenhangend wordt, er orde ontstaat en meer harmonie en balans in ons stelsel.

Je kunt een of meerdere Reconnective Healing® sessies boeken bij Elements Yoga. Sessies op afstand kan ook.

Een sessie kost € 60,00 en duurt in totaal 45-50 minuten.

Indien je een afspraak wilt voor een consult kun je een mail sturen naar:

jonah75@me.com of bellen naar: 06-43080242

Naar elements Yoga mailen of bellen kan ook altijd:

info@elementsyoga.nl of 06-50406599

De reconnective healing sessie van Jonah was een bijzondere ervaring. Dankjewel Jonah voor je fijne energie en inspirerende meditaties. 

Yvette

English

* Level II Reconnective Healing® Foundational Practicioner.

* Meditation teacher

I have been practicing Reconnective healing since March 2017, it has been an incredible journey that has been heart opening and mind expanding. I look forward to sharing this wonderful healing modality with you.

What is Reconnective healing®? 

Reconnective Healing® is an established non-touch energy healing approach that encompasses the benefits of all known techniques without any complicated steps, equipment, procedures or rituals. It is scientifically supported and known to facilitate significant advancement in all arenas of daily life. This includes our physical wellbeing, mental clarity, emotional inner peace and spiritual life progress!

Is Reconnective healing® a proven science?

Reconnective Healing® has been confirmed and documented in more than a dozen international studies. And science continues to explore how it works. Scientists have found that when the Reconnective Healing frequencies entrain with our energy bodies we emit and vibrate at a higher and more coherent and harmonic level of light. This has been shown to restructure our DNA, resulting in measurably higher levels of bio-photonic light emission. Researcher and Stanford Professor Emeritus Dr. William Tiller says that when information carried through the Reconnective Healing frequencies is introduced, it creates coherence, order, and a greater harmony and balance within us.