Artikel 1.0 Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Elements Yoga & Retreats en de klant/cliënt/opdrachtgever inzake studiolessen, retraites en/of het leveren van goederen en/of diensten.

Artikel 2.0 Inschrijving/aanmelding

Inschrijven of aanmelden voor yogalessen geschiedt  via de website, per e-mail, telefonisch of via de Elements Yoga app.

Voor de lessen geldt dat de deelnemer een inschrijfformulier invult via de website of app vooraf aan deelname. Na betaling van de strippenkaart of abonnement staat de deelnemer ingeschreven en kan lessen gaan volgen

Bij een maandabonnement geldt dat het maandelijkse bedrag voor of op de eerste van de maand is overgeschreven op de rekening van Elements Enkhuizen. Automatische incasso is mogelijk.

Opzeggen van een maandabonnement dient minimaal een week voor het einde van de maand te geschieden. Dat mag schriftelijk, per e-mail of mondeling. Indien wordt gestart met lessen midden in de maand, wordt het restant van de desbetreffende maand + de eerstvolgende maand betaald bij inschrijving.

De yogastudio biedt op dit moment plaats aan maximaal 9 deelnemers per les, in acht neming met 1,5 afstand. Indien de les volgeboekt is, kunt u deelnemen aan een andere les of op de wachtlijst voor de betreffende les worden gezet. Elements Yoga streeft ernaar om zoveel lessen aan te bieden als er vraag is. aar is.

Artikel 3.0 Verhindering

Indien u verhinderd bent om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient u Elements Yoga hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De volgende regels gelden mbt afmelden:

Wanneer u ingeschreven staat voor een groepsles dient u zich, bij verhindering, minimaal 3 uur van te voren af te melden. Voor de ochtend lessen geldt een termijn van minimaal 2 uur. Afmelden het liefst via de app. Via e-mail of telefoon kan ook. 

De gemiste les kan bij op tijd afmelden ingehaald worden of, in geval van een strippenkaart, kosteloos worden afgezegd. Indien u niet of niet op tijd afzegt, is het helaas niet mogelijk de les in te halen en/of zal er een strip van de desbetreffende les van de strippenkaart worden gehaald. Bij onvoorziene omstandigheden bepaalt de docent of er wel of niet een uitzondering wordt gemaakt.

Bij tussentijdse opzegging, tijdelijke onderbreking of verzuim van de lessen door de cursist binnen een cursus, abonnement, weekend of retraite, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie van het betaalde lesgeld plaats. Een ander persoon in uw plaats laten deelnemen is wel mogelijk mits u zelf die andere persoon vindt en benadert.

Als er minder dan 3 deelnemers zijn voor een les, kan de les afgezegd worden vanuit de kant van Elements Yoga. Er wordt dan altijd een alternatief gegeven voor een andere dag/tijdstip. We proberen de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan, ook bij minder deelnemers.

Indien de yogadocent zelf verhinderd is door ziekte en niet op tijd vervanging kan regelen, kan de gemiste les uiteraard worden ingehaald op een andere dag/tijstip naar keuze.

Artikel 4.0 Tarieven

Voor yoga gelden verschillende tarieven, afhankelijk van het soort les.

De betaling gaat het liefst via de app of het webportaal op de website.  Het kan ook eventueel per pin op het kantoor van Elements Yoga (bij kleine bedragen)

Overboeken per bank kan ook naar: NL21 RABO 0127 9717 77 tnv Elements Enkhuizen.

Artikel 5.0 Aansprakelijkheid

Voor de groepslessen en privélessen geldt dat deelnemen aan de les geheel geschiedt op eigen risico van de cursist. Elements Yoga, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel van de cursist en of spullen van de cursist.

Artikel 6.0 Privacyreglement

Uw privacy wordt gerespecteerd door Elements Yoga. Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld.