INTEGRALE KRACHT YOGA richt zich op het versterken van het fysieke lichaam door gebruik te maken van geconcentreerde aandacht tijdens verschillende houdingen. Deze houdingen hebben op zichzelf al een positieve werking op het bewegingsapparaat, de bloedsomloop, het gehele hormonale systeem en de organen, maar door deze geconcentreerde aandacht wordt tevens de weerstand, de vitaliteit en de fysieke conditie enorm gestimuleerd!

De IKY richt zich op het volledig vrij kunnen laten stromen van de levensenergie. Deze energie bevindt zich in de onderbuik, ook wel het Hara-punt genoemd. Wanneer het Hara-punt sterker wordt neemt tegelijk je draagkracht toe. Hiermee wordt bedoeld zowel je fysieke als ook je emotionele gesteldheid en word je niet bij de eerste de beste
windvlaag uit balans gebracht. De stijging van je draagkracht is evenredig aan het toenemen van je innerlijke stilte. Het bewust meenemen van deze stilte in de fysieke houding heeft tot gevolg dat de onophoudelijke gedachtestroom en het emotionele gepruttel minder vat op je hebben en dat de levensenergie de kans krijgt vrij te stromen door het gehele lichaam. Zo ontstaat gezondheid.

Het belangrijkst uitgangspunt van de IKY is Innerlijke Stilte! Je moet in staat zijn je innerlijke dialoog tot stilstand te brengen en vervolgens de verworven stilte mee te kunnen nemen in de houding. Het vertrekpunt van de IKY is dan ook altijd deze stilte.
Wanneer je in staat bent met een goede concentratie je aandacht te richten ontstaat innerlijke stilte. De vele gedachten en gevoelens hebben geen vat meer op je, want jij bent stil. Deze stilte is niet leeg, maar juist helemaal gevuld met energie. Deze energie wordt een samengebalde substantie, omdat het niet meer versplinterd wordt. Zo ontstaat kracht en deze kracht moet men meenemen in de houding.

De totale lesduur is 75 minuten. De les is redelijk actief met zo’n 20 Yoga houdingen en eindigt met 10-15 minuten meditatie.

Wat kun je verwachten

  • Geen woorden maar daden; een yoga voor DOENERS
  • Een serie van ongeveer 20 houdingen die zich richten op het vrij laten stromen van levensenergie
  • Versterking van het Harapunt; het centrum van onze fysieke kracht
  • Stimulering van de levensenergie, waardoor eventuele blokkades in het denken, het emotionele en zelfs in het fysieke lichaam opgeheven kunnen. Hierdoor ontstaat gezondheid!
  • Een eindontspanning die gericht is op het ervaren van de stilte die gevuld is met bewustzijn en kracht.

Voor wie?

Iedereen kan in principe INTEGRALE KRACHT YOGA doen. Je moet wel een beetje houden van actie, maar ook de stilte en kracht in jezelf willen ervaren. Het is ook voor mensen die moeite hebben hun hoofd stil te krijgen.

Integrale Kracht Yoga is de Yoga voor doeners, voor het laten stromen van de levensenergie, maar ook voor innerlijke stilte.

Call Now Button